Klantenservice: 088 022 6678
 

Medizorg

Medizorg verleent thuisservice aan 30% van de uitbestede TNF-alpha gebruikers

Geplaatst op: 10 januari, 2012 | Geen reacties

Ziekenhuizen hebben inmiddels voor 5.000 TNF-alpha gebruikers de thuisservice uitbesteed

De overheid heeft 1 januari jl. het budget voor TNF-alpha middelen overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat ziekenhuizen vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor de financiering en de invulling van de zorg rondom TNF-alfa middelen. Ziekenhuizen kunnen de zorg zelf organiseren, geheel uitbesteden of samenwerken met landelijk opererende zorgondernemingen.

“Op dit moment hebben ziekenhuizen naar onze schatting al voor ca. 5.000 van de in totaal 25.000 TNF-alpha gebruikers de zorg geheel of gedeeltelijk uitbesteed”, aldus Mark van Gennep, directeur Medizorg. Van deze groep verzorgt Medizorg inmiddels in nauwe samenwerking met ziekenhuizen voor meer dan 1.500 patiënten de zorg aan huis. De dienstverlening bestaat naast de uitvoering van de nauwkeurig met het ziekenhuis vastgelegde werkafspraken uit maatwerk ICT, verstrekking/bezorging van de medicatie en verpleegkundige begeleiding bij patiënten thuis.

Medizorg heeft veel ervaring in het bevorderen van therapietrouw en het beperken van spillage. Daarnaast beschikt zij over innovaties als een speciaal webportal en een patiëntenvolgsysteem dat voorschrijffouten helpt voorkomen en de medisch specialist en de ziekenhuisapotheker de gewenste regie op afstand geeft. Met name deze factoren zijn voor ziekenhuizen aanleiding geweest om voor Medizorg als partner in de zorg rondom TNF-alpha middelen te kiezen.

Medizorg heeft de ambitie om samen met de ziekenhuizen uiteindelijk verder te groeien naar een patiëntenbestand van  4.000 TNF-alpha gebruikers. Mark van Gennep: “Wij voorzien de meeste groei bij partijen die heel Nederland als verzorgingsgebied zien en hun serviceniveau hierop aanpassen.”

Over Medizorg

Medizorg is sinds 1995 actief als onafhankelijk landelijke aanbieder van ziekenhuisverplaatste zorg. Vanuit Houten zijn wij actief op 5 deelmarkten: complexe medicatie en infusietherapie, UVB-lichttherapie, medische voeding, diabetes- en wondzorg. Op dit moment maken ca. 70 ziekenhuizen en 17.500 patiënten gebruik van onze diensten.

 

 

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:

Perscontacten Medizorg B.V.: Marianne Gels, communicatiemanager Medizorg

Telefoon +31 (0)30 6629106; E-mail (Enable Javascript to see the email address) medizorg.nl

 

Reacties